PVC og ftalater

Hvad er PVC og ftalater?
Der findes flere forskellige slags plastik, PVC er en af dem. Ren PVC er meget stift, men kan blødgøres med ftalater.Ftalater er en gruppe af kemiske stoffer, som netop har en blødgørende effekt, og derfor ofte tilsættes til plastmaterialer som PVC. PVC og Ftalater kan findes i en lang række forskellige produkter som fx ledninger, kabler, tøj, sko, voksduge, badeforhæng, cykeludstyr, legetøj, møbler og medicinsk udstyr.

Hvad er problemet med PVC og ftalater?
PVC er en klorforbindelse og hvis PVC brændes i et affaldsanlæg dannes der giftige stoffer. Derfor betegnes varer der indeholder PVC som miljøfarligt affald, som skal afleveres og håndteres særskilt på genbrugsstationen. Selvom langt hovedparten af stofferne, fx dioxin, fanges i en røgrensning ved afbrænding, betyder det at der dannes slagger, som indeholder miljøfarlige stoffer og som derfor må deponeres.

Flere af ftalaterne er under stærk mistanke for at være hormonforstyrrende og reproduktionstoksiske, og er optaget på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Endvidere er ftalaterne mistænkt for at skade mænds sædkvalitet og for at være kræftfremkaldende. Ftalaterne kan frigøres ved kontakt med vand eller ved kontakt med huden, og de kan fordampe til luften, og dermed spredes til miljøet og indeklimaet.

I Danmark har vi et forbud mod alle ftalater i produkter til børn under 3 år. Dertil er der skrappe krav til indhold af ftalater i legetøj.

Hvad gør Coop på dette område?
Coop har forbud mod PVC i al emballage. PVC er meget hyppigt brugt i emballager og det belaster miljøet, da vi i Danmark brænder meget af vores affald. Herudover har Coop forbudt PVC i flere produktgrupper, fx sko, tøj, tasker, kontorartikler og møbler. Coop har også forbud mod 16 særligt skadelige ftalater.

Hvad kan du gøre?
Du kan gå efter produkter, der bærer miljømærket "Svanen" eller "Blomsten”, da miljømærkerne forbyder de farligste ftalater og PVC. Nogle plastprodukter er mærket med en trekant med et nummer indeni. Hvis nummeret er 3, så er der tale om PVC.

Her kan du læse mere:
http://www.affald.dk/da/ungdomsuddannelser/plast/artikler/153-pvc-uu.html
http://mst.dk/borger/kemikalier-i-hverdagen/kend-kemikalierne/ftalater/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/ftalater/