Derfor lancerer vi nu et beslutningsforslag mod problematiske kemikalier

Coop er ejet af forbrugerne, og derfor tager vi ansvar for at tale forbrugernes sag. I de sidste 40 år har det været en mærkesag for os at modarbejde problematiske kemikalier i dagligvarer. I den periode har vi forbudt og udfaset mange kemikalier årevis, før de blev ulovlige – og det gør vi stadig. Her kan du se en liste over nogle af vores største indsatser.

Senest er vores varemærker Änglamark, fakta 365 og Irma økologi og Irma Tusindfryd fri for 12 kemikaliegrupper, som er lovlige, men som vi i dialog med forskere har udpeget som de mest problematiske.
Læs mere om de 12 stofgrupper

Mange advarsler
I de senere år har mange forskere udsendt klare advarsler om, at vi som samfund skal få bedre styr på vores brug af en række problematiske kemikalier. Der er bl.a. mistanke om, at kemikalier i de varer, vi omgiver os med til dagligt, kan være medvirkende til faldende fertilitet, faldende pubertetsalder hos piger og en række andre helbredsudfordringer. Se en liste over nogle af publikationer, der er kommet ud de senere år.  

Langsom lovgivning
På trods af de mange rapporter går lovgivningsprocessen meget langsomt. Men mange forbrugere er bekymrede – og 86% af danske forbrugere føler ikke, at de ved nok om skadelige kemikalier i hverdagsprodukter. Samtidig er det blandt de emner, som vores medlemmer synes, vi bør gøre mest ved. (Kilde: Coop Analyse)

Tid til politisk handling
Vi vil gerne gøre en ekstra indsats for helt at få fjernet disse mistænkte kemikalier i dagligvarer. Hidtil har Coops indsats bestået i at fjerne dem fra egne varemærker, men med denne kampagne går vi et skridt længere. Vi bruger vores mulighed for at nå mange danskere til at engagere befolkningen i debatten og rette en direkte appel til danske politikere om at gå forrest.

Beslutningsforslaget handler om at forbyde to konkrete stofgrupper: fluorerede stoffer og bishenoler i anvendelser, hvor de kan være farlige for mennesker. Derudover lægger forslaget op til at undersøge konsekvenserne af den såkaldte cocktaileffekt, hvor påvirkning af mange forskellige kemikalier tilsammen giver en uforudsigelig effekt.

Danmark bør gå forrest
Med vores Änglamark produkter har vi vist, at det kan lade sig gøre at fjerne de stoffer, som beslutningsforslaget lægger op til. Tiden er derfor inde til, at alle dagligvarer i Danmark skal være fri for de mistænkte kemikalier. Det kræver politisk handling, og det er derfor, vi har formuleret et udkast til et beslutningsforslag.

Du kan bakke op om kampagnen og læse beslutningsforslaget på nykemilov.nu 

Se en liste over nogle af publikationer, der er kommet ud de senere år.